KERNWAARDEN

WAAR WIJ VOOR STAAN – ONZE KERNWAARDEN

Waarden zijn kenmerken en idealen die voor ons gelden en waarnaar wij handelen. Bij ShowHeroes Group delen alle medewerkers 11 fundamentele bedrijfswaarden. Ze zijn het kompas dat ons leidt bij alles wat we doen. Ze maken deel uit van ons DNA, ze geven ons een kader voor leiderschap en dagelijkse beslissingen, ze vormen de wortels van onze bedrijfscultuur en definiëren ons karakter.

Video bekijken
ONZE 11 SWAARDEN ZIJN

1. VIDEO

We houden van video

het meest betekenisvolle en belangrijke medium van onze eeuw. Het biedt eindeloos veel ruimte voor creatieve, visuele communicatie en blijft vorm geven aan de manier waarop mensen informatie en amusement delen.

2. BUSINESS

We play to win

Wij benaderen bedrijven met een concurrerende mentaliteit en streven ernaar benchmarks in de sector te stellen en ons leiderschap op het gebied van video-oplossingen uit te breiden.

3. VERANTWOORDELIJKHEID

Wij nemen verantwoordelijkheid

En blijven transparant en berekenbaar uit respect voor elkaar en de middelen die we delen.

4. EFFICIËNTIE

Wij werken slim en streven naar innovatie

om eenvoudige, elegante oplossingen voor de verschillende uitdagingen in het digitale ecosysteem te leveren, gedreven door de kracht van data en onze technologie.

5. RESULTATEN

Wij ondernemen actie en boeken resultaat

Wij denken altijd vooruit en verfijnen onze ideeën met een hands-on aanpak.

6. BETROKKENHEID BIJ KLANTEN EN PARTNERS

Wij zijn toegewijd aan het succes van onze klanten en partners

en streven naar optimale resultaten en kwaliteit van de dienstverlening, om hen te ondersteunen bij het bereiken van hun ambitieuze doelstellingen.

7. BETROKKENHEID BIJ EINDGEBRUIKERS

Wij zijn bestemd voor eindgebruikers

en leveren relevante en boeiende video-ervaringen, met respect voor hun privacy.

8. ECOLOGISCHE EN SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID (ESG)

Wij zijn ons bewust van de impact van onze acties

en erkennen te allen tijde onze sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Wij streven naar een efficiënt gebruik van alle hulpbronnen en de instandhouding van een vrije en goed opgeleide samenleving.

9. GELIJKHEID EN DIVERSITEIT

We zijn gevoelig voor elkaars verschillende achtergronden en omstandigheden

en koesteren een rechtvaardige cultuur die kansen biedt om iedereen te laten slagen.

10. AANMOEDIGING

Wij zeggen waar het op staat

en geven onze mening over onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. Wij koesteren een cultuur waarin verschillende meningen welkom zijn, constructieve feedback wordt aangemoedigd en productieve discussies worden gevoed.

11. FAMILIE

Wij behouden een familiegeest

Wij zorgen voor elkaar en versterken elkaar professioneel.